Delimitarea Materiei

Clasele a III-a si a IV-a

 1. Materia claselor anterioare
 2. Materia clasei respective la zi
 3. Suplimentar:probleme de perspicacitate;principiul cutiei(Dirichlet),metode de rezolvare a problemelor de aritmetica.

Clasa a V-a

 1. Materia claselor I - IV
 2. Numere naturale; operatii cu numere naturale (+,-, *,:)
 3. Ridicarea la putere
 4. Suplimentar: Principiul cutiei (Dirichlet), Metode de rezolvare a problemelor de aritmetica (metoda figurativa, metoda mersului invers, metoda falsei ipoteze), Probleme de perspicacitate ,paritate,imparitate,calculul unor sume,baze de numeratie.

Clasa a VI-a

 1. Materia studiata in clasele I - V
 2. Divizibilitatea numerelor naturale (divizor, multiplu, criterii de divizibilitate, numere prime, c.m.m.d.c., c.m.m.m.c., proprietatile divizibilitatii)
 3. Suplimentar: Notiunea de invariant, Principiul paritatii, Metoda reducerii la absurd, Calculul unor sume,probleme de colorare,probleme de numarare.

Clasa a VII-a

 1. Materia claselor a V-a si a VI-a
 2. Algebra: Multimea numerelor intregi; Multimea numerelor rationale; operatii in Q
 3. Geometrie: Recapitulare si completari (triunghiul, patrulatere)
 4. Suplimentar: Principii de numarare, Probleme de colorare, Numere prime, numere compuse, Patrate/cuburi perfecte, Principiul lui Dirichlet in geometrie,principiul extremal,calculul unor sume sau produse.

Clasa a VIII-a

 1. Materia studiata in clasele V - VII
 2. Algebra: Numere reale
 3. Geometrie: Relatii intre puncte, drepte si plane (pina la proiectii ortogonale)
 4. Suplimentar: Modulul unui numar real; Partea intreaga si partea fractionara a unui numar real; Calcul algebric (formule de calcul prescurtat); Inegalitati. Sume.Produse. Probleme de maxim si minim; Congruente si clase de resturi. Aplicatii la probleme de divizibilitate (Mica teorema a lui Fermat,teorema lui Wilson,teorema lui Euler),ecuatii in N, Z sau Q.

Nota
Folosirea corecta de catre elevi, in redactarea solutiilor, a unor teoreme si principii care conduc la rezultatele dorite, atrage dupa sine obtinerea punctajului maxim.

Bibliografie suplimentara

 1. Gazeta matematica, seria B, colectia 1980 - 2010;
 2. Revista de matematica Timisoara, colectia 1980 - 2010;
 3. Recreatii Matematice, Iasi, 1999 - 2010;
 4. Sperante Olimpice, editiile IV-X;
 5. www.speranteolimpice.ro
 6. www.viitoriolimpici.ro
 7. www.olimpiade.ro